آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500به روش نقشه برداری هوایی با استفاده از پهباد به مساحت حدود 1500 هکتار از محدوده شهر شاندیز ازطریق مناقصه عمومی

موضوع: تهیه نقشه رقومی 1/500 به روش نقشه برداری هوایی با استفاده از پهباد به مساحت حدود 1500 هکتار از محدوده شهر شاندیز ازطریق مناقصه عمومی

شرایط مناقصه :1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 300.000.000ریال می باشد و می بایستی طی فیش نقدی به شماره حساب 0204880582008 نزد بانک ملی شعبه شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیزواریز  ویا اخذضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز صورت پذیرد. ضمانتنامه‌ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3.با عنایت به مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی یک هفته ای ادارات زمان توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات به شرح ذیل تغییر می یابد.(در صورت تمدید تعطیلات توسط مراجع ذیصلاح با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.)

4 .زمان و توزیع اسناد: از تاریخ04/09/99 لغایت24/09/99

5.زمان تسلیم پیشنهاد: تاساعت 14روز چهارشنبه مورخ26/09/99

5.زمان وتاریخ بازگشائی اسناد مناقصه : ساعت10 روز پنج شنبه مورخ27/09/99 در محل شهرداری

  1. هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

7.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .

8.محل فروش اسناد مناقصه: شاندیز- خ صدررضوی - شهرداری شاندیز واحد امور قراردادها   شماره تماس : 34283001-3-051

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب