تجدید مزایده یک باب غرفه به متراژ 102متر مربع

تجدید مزایده یک باب غرفه به متراژ 102متر مربع

شهرداری شاندیز در نظر دارد یک باب غرفه به متراژ ۱۰۲متر مربع واقع در نمایشگاه دائمی گل و گیاه ایرانیان، بلوک۴، غرفه۸۴، جاده شهرک صنعتی متعلق به خویش را به مدت یکسال به صورت اجاره از طریق مزایده محلی واگذار نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به امور قراردادهای شهرداری شاندیز مراجعه نمایند.

۱- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت ۱۳روز سه شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ میباشد. بدیهی است بعد از ساعت مذکور هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.

 

۲- زمان و تاریخ باز گشایی اسناد مزایده: رأس ساعت۱۳:۳۰دقیقه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل شهرداری می باشد.

 

۳- مبلغ پایه مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر ماه ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین میگردد.

 

۴- مبلغ تضمین شرکت در مزایده فوق به مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ریال که میبایستی طی فیش نقدی به شماره حساب ۰۲۰۴۸۸۰۵۸۲۰۰۸نزد بانک ملی شعبه شاندیز به نام سپرده شهرداری شاندیز واریز و یک نسخه از اصل فیش واریزی تحویل نماید.

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد