شنبه 8 خرداد 1395
May 28 2016
|
 
  • شهردار محترم شهرداری شاندیز
  • المان فلزی زیبا از المان های بهاری شاندیز
  • المان بهاری
  • از المان های بهاری شهرداری شاندیز
 

برای مشاهده چارت سازمانی شهرداری شاندیز کلیک کنید 

- معرفی روند های اداری و روال امور سازمانی
- نمایش ساختار اداری و رویه ها

امروز: 1395/03/08
 

شما هميشه ميتوانيد با استفاده از آدرسهای زير با ما ارتباط برقرار نماييد.
ما بهترين پاسخ را طي سه روز کاري به شما خواهيم داد.
پست الکترونیک : info@shandiz.ir
شماره تماس : 4283003-0512