مزايده عمومی شهرداری شاندیز

موضوع: شهرداری شاندیز به استناد مصوبه شماره 16369/97مورخ 8/11/97 شورای محترم شهر شاندیز در نظر دارد .انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری واقع شهر شانديزانتهاي بلوار میرزا جواد آقای تهرانی از طریق مزایده عمومی براساس قيمت پايه نظر کارشناس رسمی دادگستری با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد . متقاضیانی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وبازدید از محل همه روزه به جزایام تعطیل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 4/12/97 به شهرداری مراجعه واسناد مزایده رادریافت
شرایط مزايده :
1- مبلغ سپرده شركت در مزايده به مبلغ 480.000.000ريال مي باشد كه مي بايستي به شماره حساب 0204880528008 نزد بانك ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري شانديز واريز ويا به طور ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري شانديز صورت پذيرد .در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مزايده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
2 - برنده مزايده مي بايستي كل مبلغ پيشنهادي خورا با درنظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده ، محاسبه نمايد
3- محل دریافت اسناد مزايده: امورقرارداد هاي شهرداری شاندیز به نشانی: شاندیز،حاشیه خيابان صدر رضوي – رضوي يك شهرداری شاندیز
4- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي مرحله دوم به مدت 10روز مي باشد
5- زمان تسليم پيشنهاد: ، تاساعت 14 مورخ 05/12/97
6- زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده : ساعت 15 الي16 مورخ 05 /12/97 روز يكشنبه در محل شهرداري
7- حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفينامه آزاد است
8- هزينه درج آگهي روزنامه و هزينه كارشناسان رسمي دادگستري بر عهده برنده مزايده مي باشد
9- سایراطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج شده است


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
Rate this post:
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما